Privacy Policy

Stickerthuis.nl gaat zorgvuldig om met uw gegevens en respecteren deze. In onderstaande staat beschreven op welke wijze wij met uw gegevens omgaan.

Gebruik van uw gegevens
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend om vragen te kunnen beantwoorden en om bestellingen te kunnen verwerken en leveren. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, (aflever)adres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en om contact met u te kunnen opnemen indien dit voor uitvoering van de bestelling nodig is.


Derden
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Uitsluitend de gegevens die een dergelijke derde nodig heeft voor uitvoering van betreffende dienst, worden aan deze partij ter beschikking gesteld. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Aanmelding als geregistreerde gebruiker
Als u zich bij Stickerthuis.nl aanmeldt als geregistreerde gebruiker, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en afleveradres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Als geregistreerde gebruiker kunt u ook een wensenlijstje met artikelen beheren en desgewenst delen met anderen. Dit laatste valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker.

 

payments