Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Om met uw order aan de slag te kunnen, moet u aangeven dat u het eens bent met onze Leveringsvoorwaarden. Wanneer u deze niet aanvinkt wordt uw bestelling niet geplaatst. Wij hebben onze leveringsvoorwaarden in een heldere taal geschreven, zodat u weet waar u mee akkoord gaat.

Leest u maar mee:
1. Eén of meerdere opdrachten zijn uitsluitend via onze webshop "www.stickerthuis.nl" te plaatsen. Het bestellen van producten uit onze collectie gaat uitsluitend via onze webshop "www.stickerthuis.nl". 2. Direct nadat uw opdracht bij ons geplaatst is ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Deze e-mail wordt automatisch verzonden bij opdracht. Wegens technische gronden is controle van uw opdracht voor verzending van deze bevestiging onmogelijk waardoor de overeenkomst geldig is indien wij deze geautomatiseerde bevestiging niet schriftelijk ontbinden. Wij gebruiken dit recht van ontbinden bij teksten en afbeeldingen, die strijdig zijn met de wet, gebruik en of goede zeden. 3. Stickerthuis.nl behoudt zich het recht voor op elk moment prijs- en modelwijzigingen te mogen doorvoeren. Mocht er een prijs- en/of modelwijziging plaatsvinden, dan zullen de lopende zaken tijdens deze wijzigingen hier geen hinder van ondervinden. 

Levertijd
Wij streven ernaar om iedere opdracht binnen 5 werkdagen te leveren.
Per opdracht bekijken wij de beste manier van produceren. Iedere productielijn heeft zijn eigen tijdsduur die uiteindelijk de levertijd bepaald. Bestelt u meerdere producten met verschillende levertijden dan geldt voor de order de langste levertijd. Levertijden zijn altijd indicatief en nooit bindend. Vertraging in levertijden zijn geen reden voor ontbinding van uw order.

Verzendkosten
  Onze verzendkosten zijn voor afleveradressen in Nederland gratis. Heeft u grote haast met uw levering, heeft u speciale wensen of verzending naar het buitenland? Neem dan contact op via info@stickerthuis.nl
 

Recht van retour
Volgens de wet 'Kopen op afstand' heeft iedereen recht van retour op artikelen, besteld via het internet. Bij Stickerthuis.nl geldt het recht van retour alleen op producten waaraan geen maatwerk is verricht. Derhalve de producten die op maat zijn gemaakt dan wel door uzelf online zijn ontworpen, zijn uitgesloten van het recht van retour. Voor producten waarvoor het recht van retour wel van toepassing is geldt een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen. Het product dient binnen deze periode, in originele verpakking, terug gezonden te worden aan Stickerthuis.nl. De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de klant. Stickerthuis.nl zal binnen 30 dagen na retour ontvangst de order crediteren en eventuele betalingen terugstorten.


Betalingsmogelijkheden
1. Als klant uit Nederland en als klant van buiten Nederland kunt u bij ons bestellen middels de volgende betaalmethoden: - IDEAL (direct, online en veilig betalen met uw eigen bank) - PayPal -  Direct ebanking
- Mister Cash - Vooruitbetaling (wij starten met productie nadat wij uw betaling hebben ontvangen) 2. Klanten van buiten Nederland en in het bezit van een geldig BTW identificatienummer kunnen bij ons een 0%-factuur verkrijgen. Het is voldoende om bij het inschrijven als nieuwe klant dit BTW identificatienummer te vermelden. Bij bestelling zal de bevestigingsemail, die automatisch geproduceerd wordt, een bedrag tonen zonder de nederlandse BTW. Indien uw BTW identificatienummer onjuist of ongeldig is wordt uw opdracht pas in productie genomen wanneer volledige betaling ontvangen is. 

Kwaliteitsgarantie
1. Eventuele schrijffouten of onvolledigheden in bestelde tekst(en) kunnen door ons niet gecorrigeerd worden. Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid voor zulke en gelijkende fouten in teksten uit. 2. Eventuele mankementen zijn ons binnen één week na ontvangst van de goederen schriftelijk of per e-mail mee te delen. Houdt er rekening mee dat Stickerthuis.nl de kwaliteit van het door haar geleverde wil kunnen beoordelen. Retour zenden (kosteloos) van de order zal dan geëist kunnen worden. 3. Wanneer het geleverde incompleet of onvolledig is heb je recht op nalevering van de incomplete of onvolledige goederen.
Aansprakelijkheid
1. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, ontstaan doordat door ons geleverde goederen - op hiervoor niet bestemde ondergronden wordt gemonteerd; - op eigendom van derden wordt gemonteerd; - onrechtmatig verwerkt De door ons opgegeven montagehandleiding is onvoorwaardelijk. Wij nemen geen aansprakelijkheid uit de wijze waarop onze handleiding wordt gebruikt. 2. Voor de inhoud van de bestelde teksten of figuren bent u zelf verantwoordelijk. Doordat wij uw opdracht aannemen en de door u bestelde producten leveren, nemen wij geen verantwoordelijkheid hiervoor. Evenmin verklaren wij het met de inhoud van uw bestelling eens te zijn. 3. Wij hebben de bevoegdheid om een tekst en/of figuur af te keuren. Mochten wij uw bestelling afkeuren, dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen niet corresponderen over de reden van een eventuele afkeuring. 4. Omdat u zelf verantwoordelijk bent voor de door u aangeleverde teksten en/of figuren verplicht het u in ieder geval geen teksten en/of figuren aan te leveren over onderwerpen die in strijd zijn met de wet en/of met (intellectuele) eigendomsrechten van derden. 5. Indien u een tekst en/of figuur kiest, dient u waar nodig voorafgaand aan de bestelling schriftelijke toestemming te hebben verkregen van diegene(n) die op dit figuur en/of deze tekst rechten kan/kunnen doen gelden. U moet deze toestemming op verzoek van ons kunnen overleggen. 6. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op rechten die deze derden kunnen doen gelden op de door u gekozen figuur en/of tekst. U bent aansprakelijk voor alle kosten die wij moet maken om ons tegen dergelijke aanspraken te verweren. Wij behouden ons daarbij ook het recht voor om u in een eventuele procedure in vrijwaring op te roepen.

 

Auteursrecht
1. Auteursrechtelijke aanspraak tegen ons is uitgesloten. 2. De door uw vervaardigde voorbeelden worden door ons met het oog op toekomstige bestellingen bewaard. Op verzoek zullen de door uw vervaardigde voorbeelden worden verwijderd. Hetzelfde geldt indien wij verwijdering als noodzakelijk achten. 3. Wij zijn op geen enkele manier verplicht de door uw vervaardigde voorbeelden te bewaren en op enige wijze tegen verlies te beschermen.

payments